Menu
گروه مپنا

گروه مپنا

Mapna Group

نماد خودباوری

  • آموزش مدرس در آموزش های دوره ای انجمن نخبگان ایران

  • تدریس پرسنل ارتقا مهارت های فردی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس

  • معاونت کارگاه اجرای پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد 45 روز زودتر از موعد

  • معاونت نصب تجهیزات نیروگاهی

  • عضو تیم انتقال تکنولوژی طرح 30 توربین گازی از ایتالیا به ایران

  • آموزش ارتقا رفتار سازمانی

  • عضو تیم عملیاتی کلیه عضو انجمن مدیریت پروژه ایران

  • عضو تیم تدوین 13 استاندارد ملی

پشتیبانی آنلاین
ارسال در واتساپ